Forside

Danske Træindustrier

Danske Træindustrier er en forening for den primære træindustri og tæller bl.a. de mest betydende savværker i Danmark.


Foreningen varetager de erhvervspolitiske, tekniske og kommercielle interesser for den primære træindustri og arbejder for kollektivt at fremme afsætningen af træindustriens produkter. Herunder arbejdes for generel fremme af træanvendelsen i byggeri, møbelfremstilling og samfund i øvrigt.


Forening for den primære træindustri


Danske Træindustrier udgør et stærk netværk og en fælles stemme for den primære danske træindustri overfor fx myndigheder og politiske interessegrupper. Ligeledes varetages branchens interesser igennem dialog og netværk med andre brancheorganisationer i ind- og udland.


Danske Træindustrier arbejder også for at fremme gode kollegiale forhold inden for foreningens medlemskreds, igennem bl.a. medlemsmøder, ekskursioner og andre faglige arrangementer.


Foreningen varetager også en oversigt over Maskinopmålingsordningen, der kan tilgås her.


Foreningen indsamler faglige brancherelaterede informationer og holder medlemmerne orienteret om nyt i branchen. Gennem fælles informationsindsats arbejdes for at sikre en langsigtet udvikling til gavn for den primære træindustri.


En del af TMI og DI


Danske Træindustrier er en del af Træ- og Møbelindustrien og Dansk Industri som varetager foreningens sekretariat. Se mere under kontakt