Brug mere træ

Brug mere træ

Danske Træindustrier mener, at træ er nøglen til den grønne omstilling.


For når du vælger træ til dit hus, dit gulv eller dine møbler, vælger du naturens eget geniale materiale, som lagrer kulstof og holder CO2 ude af atmosfæren.


Træ gavner klimaet


Når du vælger træprodukter, gavner du klimaet.


Det gør du fordi:


  • Træ er en fornyelig ressource, der vokser op på solenergi og luftens kulstof
  • Træ giver ikke affald, men CO2-neutral energi, når det brændes efter brug
  • Træprodukter lagrer CO2 
  • Træ er let at forarbejde og transportere


Så når du bruger træ, opbygger du et lager af kulstof og holder CO2 ude af atmosfæren. Samtidig mindsker du anvendelsen af andre klimabelastende produkter.


Hold gang i skovens klimamotor


I Danske Træindustrier arbejder vi for, at samfundet får gavn skovens klimavenlige træprodukter. Det forudsætter naturligvis, at skoven dyrkes bæredygtigt og fremfor alt, at skovens træer bruges fornuftigt.


Skovens største klimaeffekt opnås igennem aktiv bæredygtig skovdrift:


  • En god klimaskov er en skov, hvor de modne træer fældes, anvendes og gør plads til nye træer, der suger CO2 ud af atmosfæren.
  • I et bæredygtigt skovbrug bruges træerne samtidig med, at biodiversiteten og grundvandet beskyttes – og giver plads til vandreture og andet friluftsliv.


Når du vælger produkter af træ, er du dermed med til at holde gang i skovens klimamotor og gøre verden mere bæredygtig – til gavn for både nuværende og kommende generationer.


Træ med lokale rødder


Træ fra danske savværker har lokale rødder. Vi forarbejder hovedsageligt skandinavisk nåletræ og nordeuropæisk løvtræ fra bæredygtige skove – og langt størstedelen vokser i Danmark eller lige i nærheden.
Og træ er der heldigvis nok af: Der kommer mere og mere træ i Danmarks og Europas skove. Du kan derfor med god samvittighed bruge træ fra danske savværker.


Behov for mere og produktiv skov


Danmark forsynes i dag med omkring 2/3 af sit træforbrug fra udlandet. Men i en fremtid med øget pres på globale træressourcer er det vigtigt at Danmark sikrer en fornuftig træ- og tømmerproduktion fra nye og eksisterende danske skove.


I Danske Træindustrier støtter vi derfor bæredygtigt skovdrift og initiativer til at etablere mere skov i Danmark.


Af samme grund er vi bekymrede for konsekvensen af de initiativer, der med argumenter om at skovdrift er ødelæggende for biodiversiteten, ønsker at stoppe træproduktionen i danske skove. For når træet i urørt skov efterlades til forrådnelse i skoven, opnås ikke de klimagevinster, den forsyningssikkerhed og det bidrag til samfundsøkonomien som ellers kendetegner det  aktive skovbrug og den produktive anvendelse af træet.


Danske Træindustrier bakker op om initiativer der forbedrer biodiversiteten. Produktionsstop og urørt skov kan visse steder være det rigtige at gøre, men vi peger på at løsninger som certificeret bæredygtigt skovbrug og naturnær skovdrift, både kan sikre biodiversitet og fortsat produktion af klimavenlige træprodukter.


Danske Træindustrier opfordrer derfor til at styrke træproduktionen, øge skovarealet og at dette gøres igennem bæredygtig skovdrift i balance mellem økonomiske, økologiske og sociale værdier.


Danske skove skal således både nu og fremover levere alle de goder som samfundet efterspørger, herunder biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og friluftsliv  samtidig med at der produceres klimavenlige træprodukter, der er brug for i den grønne omstilling.


Samfundsøkonomisk bidrag


Træindustrien i Danmark leverer omkring 4,1 mia. kr. i BNP-bidrag og har omkring 8.500 beskæftigede.

 

Den samlede træsektor bidrager med i alt 32 mia. i direkte BNP-bidrag og 51.400 beskæftigede. Træsektoren består af virksomheder der arbejder med træ på tværs af mange brancher, inklusiv skovbrug, papirindustri, møbelindustri, bygge- og anlæg, handel, energiproduktion, samt træindustri,


Det fremgår af analysen Træsektorens samfundsøkonomiske bidrag. Læs hele analysen her


Træbranchens fælles informationsprojekt


Danske Træindustrier støtter og er aktiv part i træbranchens fælles informationsprojekt Træ.dk.


Træ.dk’s formål er at formidle veldokumenteret viden om træ for at fremme brugen af dette miljøvenlige råstof og for at fremme træbranchens produktudvikling og afsætning.


Læs mere på Træ.dk