Kontakt

Kontakt til Danske Træindustrier


Foreningens formandskab udgøres af:


  • Formand: Peter Jensen, Dansk Træemballage
  • Næstformand: Martin Nyrop-Larsen, Hvalsø Savværk


Foreningens sekretariat varetages af Træ- og Møbelindustrien, Dansk Industri


  • Kontakt konsulent Simon Auken Beck

Telefon

+45 33 77 34 11

Addresse

H.C. Andersend Boulevard 18, 1787 København V


Danske Træindustrier

Forening for danske savværker

- en del af Træ- og Møbelindustrien og Dansk Industri

H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V

info@dansketraeindustrier.dk